Augustyny 2017

Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego to wyróżnienie podkreślające nie tylko wkład i zaangażowanie w rozwijanie własnych działalności, ale także udział w budowaniu potencjału gospodarczego naszego miasta czy regionu.

Promocja najlepszych firm, oferowanych przez nie towarów czy usług, wdrażanych technologii oraz wszelkich inicjatyw przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości – to właśnie cele tego przedsięwzięcia.

Jest to Konkurs, który integruje środowisko biznesu i samorządu terytorialnego, zwracając uwagę na ważną rolę, jaką spełniają podmioty gospodarcze.

W 2017 roku firma PUPIL Foods otrzymała nominację w kategorii firm zatrudniających powyżej 100 pracowników.

[aktualizacja]

Obszerną relację z rozdania nagród można przeczytać na stronach gazety Nasz Rynek: