sympozjum pupil foods

Żywienie psa – optymalna masa ciała oraz problemy zdrowotne (w tym behawioralne) wynikające z nadwagi i otyłości.

W dniach 6-8 października 2017 roku w Szklarskiej Porębie odbyło się drugie sympozjum tematyczne organizowane przez PUPIL Instytut Żywienia Zwierząt z cyklu „Zbilansowane żywienie podstawą zdrowia zwierząt towarzyszących”.

Drugie sympozjum zgromadziło specjalistów z dziedziny medycyny weterynaryjnej, rehabilitacji oraz żywienia zwierząt, a także behawiorystów, zoofizjoterapeutów, handlowców i hodowców psów.

Zagadnienia wygłoszone podczas wykładów dotyczyły zagrożeń związanych z nadmierną masą ciała psów w kontekście metabolicznym jak i behawioralnym. Poruszono temat leczenia otyłości, wpływu na dobrostan zwierzęcia i przyczyn występowania tego, niestety powszechnego już, zjawiska.

Cykl wystąpień otworzył wykład Karoliny Hołdy z Wydziału Nauk o Zwierzętach w SGGW w Warszawie, która przedstawiła definicje nadwagi i otyłości, sposoby leczenia pod względem żywieniowym oraz czynniki związane z występowaniem nadmiernej masy ciała u psów, głównie w kontekście relacji opiekuna ze zwierzęciem. Z prelekcji dowiedzieliśmy się, że otyłość to obecnie największy problem zdrowotny u zwierząt towarzyszących! Jest bowiem powiązana z szeregiem innych zaburzeń: zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy, zapalenia trzustki, chorób dolnych dróg moczowych, nowotworów, nadciśnienia, dysfunkcji nerek czy wreszcie, chorób stawów (to ostatnie schorzenie zostało szczegółowo omówione w jednym z kolejnych wykładów). Wśród głównych przyczyn otyłości naszych pupili, prelegentka wymieniła przede wszystkim: cechy osobnicze, styl życia (brak dostatecznej ilości ruchu), czynniki żywieniowe, a także czynniki behawioralne (humanizacja i błędna interpretacja zachowań zwierzęcia).

Konsekwentną kontynuacją tej problematyki było wystąpienie behawiorystki, lekarza weterynarii Agnieszki Janeczek. Prelegentka wykazała jak często przyczyna otyłości zwierzęcia leży w postępowaniu jego właściciela. Jednym z przykładów jest zbyt częste podawanie jedzenia czy różnych przysmaków, „dzielenie się” resztkami z własnego stołu. U źródeł takiego postępowania leży najczęściej humanizacja zwierzęcia, błędna interpretacja jego „proszącego wzroku”, czy chęć zacieśnienia więzi emocjonalnej ze swoim pupilem.

Dr Katarzyna Pęzińska-Kijak, specjalistka w zakresie diagnostyki termograficznej i rehabilitacji zwierząt, zaprezentowała wykład pod tytułem „Otyłość – pierwszy stopień do schorzeń stawów. Jak rehabilitować psa otyłego?”

Prelegentka zwróciła uwagę na fakt, że właściciele psów często nie mają świadomości, ze ich pupil jest otyły. Wyjaśniła w jaki sposób można samemu określić kondycję ciała psa stan jego otłuszczenia: U normalnego psa nie powinno być widać żeber, ale kładąc ręce z obu stron klatki piersiowej, powinniśmy je łatwo wyczuć i policzyć. Oglądając psa z góry powinniśmy widzieć wyraźną różnicę miedzy klatką piersiową a brzuchem i wyraźnie zaznaczoną talię, a patrząc z boku – wyraźne podkasanie brzucha. Wykład zawierał także dokładne omówienie problemów ortopedycznych występujących u otyłych zwierząt oraz kompleksowy plan treningowy i rehabilitacyjny.

Ważnym elementem drugiego specjalistycznego sympozjum z cyklu „Zbilansowane żywienie podstawą zdrowia zwierząt towarzyszących” było końcowe wystąpienie dr n. wet. Agnieszka Kurosad z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która przedstawiła wyniki badań dotyczące wprowadzanej na rynek karmy suchej z linii PUPIL Premium – „idealna sylwetka”.

Drugie Sympozjum z cyklu „Zbilansowane żywienie podstawą zdrowia zwierząt towarzyszących” cieszyło się dużym zainteresowaniem. Spotkania takie stanowią idealną okazję do zaprezentowania aktualnej wiedzy naukowej oraz wymiany wzajemnych doświadczeń i poglądów. Niewątpliwie jest to płaszczyzna wspólnych zainteresowań specjalistów i uczestników w zakresie wszelkich aspektów dotyczących zdrowia, dobrej kondycji i żywienia zwierząt towarzyszących.

zdjęcia: Rynek Zoologiczny