14 czerwca 2017 roku w ostrowskiej Synagodze, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Pani Beata Klimek wręczyła ludziom ostrowskiej kultury Nagrody z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury „FILAR KULTURY” 2017.

Najważniejszą Nagrodą „FILARA KULTURY” wyróżnieni zostali Bożena i Czesław Wosiowie oraz Ryszard Zapart.

Tytułem Ostrowskiego Dobrodzieja Kultury w mijającym roku artystycznym po raz kolejny wyróżniono naszą firmę.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim wyróżnionym za starania, które podejmujecie na rzecz rozwijania i upowszechniania kultury w naszym mieście. Dziękuję za Wasze różnorodne pasje i zainteresowania. Dziękuję Wam za to piękne spotkanie i kulturalne wzruszenie.

Beata Klimek
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego