Dla firmy PUPIL Foods Sp. z o.o. za wyjątkowe osiągnięcia gospodarcze oraz innowacyjność.

 

Wyrzeka koło Śremu, rok 1849. Na świat przychodzi Piotr Wawrzyniak, którego matka, czyniąc postanowienie w swoim sercu, przeznaczyła go do stanu kapłańskiego. W 1872 roku zostaje wikarym. Będzie nim przez 26 lat. Następne 12 lat życia będzie nosił tytuł proboszcza w Mogilnie.

Zwykłe życie, zwykłego księdza… Skąd więc nagroda jego imienia, czym się wsławił?

Stanął na czele śremskiego Towarzystwa Przemysłowego, prowadził działalność oświatową i kulturalną. Lokalną kasę oszczędnościową przekształcił w Bank Ludowy. Dalsze kroki zawiodły go na stanowisko patrona Związku Spółek Zarobkowych. Za jego czasów Związek objął działaniami Pomorze, Warmię i Mazury, oraz Górny Śląsk, razem z rodzimą Wielkopolską. Założył „Poradnik dla Spółek”, wspierał spółdzielnie zbytu i zaopatrzenia rolniczego. Oprócz tego, był doskonałym gospodarzem, jako proboszcz w Mogilnie. Odnowił świątynie, wzniósł kaplicę, powiększył plebanię, założył ogród, oraz uporządkował i ogrodził miejscowy cmentarz.

Nagroda imienia księdza Piotra Warzyniaka przypomina o jego wielkich osiągnięciach, wskazując na patriotyczny aspekt prowadzenia działalności biznesowej w Polsce.