walentynki kardiologiczne

W Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym we Wrocławiu-Pawłowicach 17 lutego odbyły się „Walentynki kardiologiczne”.

Organizatorami tego niezwykłego spotkania był: Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Sekcja Kardiologiczna Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Katedra Chorób Wewnętrznych Z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz firma Vetoquinol.

Bardzo nas cieszy fakt, że „Walentynki kardiologiczne” zgromadziły wybitnych wykładowców z Polski i z zagranicy. W wydarzeniu uczestniczyło około 70 lekarzy weterynarii z całego kraju. Inauguracyjny wykład poprowadził prof. Jean – Louis Pouchelon z Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, który merytorycznie opowiadał o dziedzicznych chorobach serca, występujących u psów i kotów. Z kolei dr Magdalena Garncarz z Katedry Patologii i Diagnostyki Wet., SGGW. przedstawiła niezwykle praktyczną przemową pt. „Typowe objawy choroby serca – wcale nie takie typowe”.  Wszystkich uczestników spotkania zaciekawiło interesujące porównanie składu diet kardiologicznych z produktami bytowymi, które zaprezentowała dr Agnieszka Kurosad z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów UPWr.

Firma PUPIL Foods była jednym ze sponsorów tego wydarzenia. Spotkanie poświęcono chorobom serca występujących u psów i kotów.